Gårdens historie

Gamle familiebilder på vegg.

Historien om gårdsdrift i Stange strekker seg helt tilbake til cirka 2000 år før Kristus. Som andelseier på Veflingstad gård blir du med på å videreføre gårdens historie. Det gjør oss stolte og glade.

I bygdebøker fra Stange er det nedskrevet navn på alle eiere av Veflingstad siden 1523. Men de første spor av aktivt landbruk i Stange antas å stamme minst fra cirka 2000 år før Kristi fødsel. På Veflingstad er det tre gravhauger som viser at det har vært bosetting her siden vikingtida.

På 1600-tallet tilhørte Veflingstad – og flere andre gårder – Mariakirken i Oslo. Mariakirken ble gjort til «regjeringsbygg» av Håkon Magnusson, og denne institusjonen eide mange sentrale gårder nettopp her i Stange.

Fra rundt 1680 ble gården drevet av Waldemar Thommessen ved opplandske dragoner. I 1723 var hans svigersønn, løytnant Hans Knudsen Hals oppsitter, og den er da kongens eiendom. Ved tinget 19. juni 1715 melder løytnant Hals at dragonkvarteret Veflingstad er nedbrent den 2. mai 1715.

I 1720-årene kjøpte oberst Brochenhuus gården av kongen. Veflingstad har siden da vært i privat eie. Nåværende eiers bestefar, Aksel Melbye, kjøpte gården i 1923 og drev den sammen med sin kone Dorthea frem til sin død i 1945. Deres sønn, Agathon Melbye (nåværende eiers far) og hans kone Nora, drev gården videre frem til 1993.

Driften ble forandret fra allsidig landbruk med melkeproduksjon, korn og potet til svin, fjærkre og ensidig kornproduksjon. Dette var i takt med tidens politikk, da melken skulle produseres i utkantstrøk og korn på flatbygdene. Dette ble gjort mulig gjennom bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

I 1993 tok vi, Aksel og Alfhild, over gården. Kort tid etter overtagelsen, la vi om til økologisk drift. Motivasjonen var et ønske om å drive jorda mer i pakt med naturen. Etter 20 års økologisk drift inviterer vi nå alle som vil være med til å utvikle gården videre gjennom å kjøpe en andel på gården.