Andelslandbruk

Andelslandbruk

Dialog mellom bonden og forbrukeren
Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger.

Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge og kjøpe eller ikke. I et andelsgårdsbruk er du som andelshaver med å påvirke hva som dyrkes og på den måten skreddersyr tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen.

Delt avling – delt risiko
I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å for å håndtere ev. utfordringer i forhold til klima og miljø.

Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på dra lasset. Det finnes ingen skjulte kostnader eller ønske om profitt. Det du betaler går til å dyrke grønnsaker, opprettholde driften og vedlikeholde gården.