Hender i arbeid med småplanter.

Andelslandbruk

Dialog mellom bonden og forbrukeren
Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger.

Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge og kjøpe eller ikke. I et andelsgårdsbruk er du som andelshaver med på å påvirke hva som dyrkes og på den måten skreddersyr tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen.

Delt avling – delt risiko
I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å håndtere eventuelle utfordringer i forhold til klima og miljø.

Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på å dra lasset. Det finnes ingen skjulte kostnader eller ønske om profitt. Det du betaler går til å dyrke grønnsaker, opprettholde driften og vedlikeholde gården.